Cách tạo một server Minecraft cơ bản

Cách tạo một server Minecraft cơ bản
4.1 (82.44%) 172 votes

Bài viết sau đây mình xin sẽ hướng dẫn cách tạo 1 server minecraft cơ bản :

Phần I: Tạo Server

Đầu tiên các bạn phải download nguồn để tạo Server (CraftBukkit hoặc Spigot) ở đây mình sẽ chọn spigot vì mình cũng đang làm spigot 😀

B1 :

Các bạn tải spigot ở đây nhé  https://www.getbukkit.org/spigot.html

Có nhiều phiên bản bạn thích cái nào thì tải cái đó

Các bạn tạo thư mục Server để chứ file vừa tải về nhé

Bước 2 :

Sau khi tải thành công các bạn tạo 1 file start.bat  với nội dung như sau  đặt chung thư mục chứa file sever

@echo off
java -Xms512M -Xmx1G -XX:MaxPermSize=128M -XX:+UseConcMarkSweepGC -jar spigot.jar
pause

 

B3 : Nếu máy bạn đã cài JAVA phiên bản mới nhất rồi thì run file .bat vừa tạo

Nếu chưa có thì tiến hành cài đặt JAVA

Link tải bản cài đặt : https://java.com/en/download/

B4 : Để mình cập nhật thêm hình ảnh rối viết tiếp nhé