Chi tiết về file server.properties trong minecraft

Chi tiết về file server.properties trong minecraft
3.9 (78.57%) 14 votes

Chi tiết file server.properties để xây dựng 1 sever minecraft cơ bản

generator-settings=
Nên để mặc định
– op-permission-level=4

Chỉnh quyền cho OP, có 4 bậc
1 – Op có thể vượt qua các khu vưc được Spawn bảo vệ. (phần này cũng không rõ lắm)
2 – Op có thể dùng lệnh /clear, /difficulty, /effect, /gamemode, /gamerule, /give, /tp, và có thể chỉnh sửa CommandBlock.
3 – Op có thể dùng lệnh /ban, /deop, /kick, /op.
4 – Op có thể dùng lệnh /stop.
Nên để mặc định
– allow-nether=true

True = Server sẽ có Nether
False = Server sẽ không có Nether
– level-name=world
Đặt tên cho world, nó sẽ tạo world cùng với tên bạn đã đặt
– enable-query=false
nếu true cái này thì bên ngoài sẽ biết được thông tin của Server (Online/Offline, số người đang chơi, Ping…)
– allow-flight=false
True = cho phép người chơi bay
False = không cho phép người chơi bay
Nên để mặc định
– announce-player-achievements=true

True = Bật hệ thống thành tích
False = Tắt hệ thống thành tích
– server-port=25565
Tùy chỉnh cổng kết nối cho Server
Nên để mặc định
– max-world-size=29999984

Kích thước tối đa của World
Nên để mặc định
– level-type=DEFAULT
DEFAULT
– Thế giới bình thường..
FLAT – Thế giới phẳng.
LARGEBIOMES – giồng như Default, nhưng những vùng đất rộng hơn.
AMPLIFIED – .Thế giới khuếch đại? (k biết dịch đúng k ) theo mình biết thì cái này dành cho máy khỏe thôi
CUSTOMIZED – giống như phần generator-settings.
– enable-rcon=false

True = Cho phép nguồn bên ngoài truy cập vào Console
False = Không cho
Nên để mặc định
– level-seed=

Cài đặt seed cho world, nếu có thì thêm vào, không có cũng không sao
– force-gamemode=false
True = người chơi sẽ luôn ở gamemode mà họ vừa thoát
False = người chơi sẽ luôn ở gamemode bình thường theo server
Nên để mặc định
– server-ip=

IP mặc định của Server
Nên để mặc định
– network-compression-threshold=256

Nên để mặc định
– max-build-height=256

Tùy chỉnh đồ cao tối đa mà có thể buildđuược
– spawn-npcs=true
True = Thế giới sẽ có dân làng
False = Thế giới sẽ không có dân làng
– white-list=false
True = bật danh sách trắng, chỉ những người có ở trong danh sách mới vào được
False = tắt danh sách trắng, ai cũng vào được
– spawn-animals=true
True = Thế giới sẽ có động vật
False = Thế gơới sẽ không có động vật
– hardcore=false
True = Bật chế độ hardcode
False = Tắt chế độ hardcode
– snooper-enabled=true
Phần này không rõ lắm
Nên để mặc định
– resource-pack-sha1=

Cái này mới không rõ lắm
Nên để mặc định
– online-mode=true

True = Những người có bản quyền game mới vào được Server
False = Ai cũng vào được
– resource-pack=
Cài đặt resource-pack cho Server (Đưa link download của resource đó vào sẽ được)
– pvp=true
True = Server được phép pvp
False = Không được phép pvp
– difficulty=1
Chỉnh độ khó cho Server
0 – Bình yên
1 – Dễ
2 – Bình thường
3 – Khó
– enable-command-block=false
True = bật CommandBlock
False = tắt CommandBlock
– gamemode=0
0
– Sinh tồn
1 – Sáng tạo
2 – Phiêu lưu
3 – Spectator
– player-idle-timeout=0
Không rõ lắm
Nên để mặc định
– max-players=20

Chỉnh số lượng người chơi của Server
– spawn-monsters=true
True = Thế giới sẽ có quái vật
False = Thế giới sẽ không có quái vật
– generate-structures=true
True = các công trình ngẫu nhiên sẽ xuất hiện (Village, Mineshaft…)
False = không xuất hiện các công trình
– view-distance=10
Chỉnh tầm nhìn cho Server
Nên để mặc định

 

Bài viết được sưu tầm