Category: Spigot

Cách đổi icon và đổi dòng motd có màu cho Server mincraft

Các bạn làm theo hướng dẫn dưới đây là có thể đổi được theo ý mình  Đổi iCon Đầu tiên, các bạn phải có 1 file hình ảnh 64×64 đuôi .png Các bạn đổi tên nó thành server-icon Vứt vào file server của bạn Open Server! Kết quả:   Đổi màu dòng motd Đây là bảng… Read more »

Permissions của Essentials

essentials.bigtree : cho phép sử dụng lệnh để spawn 1 cái cây lớn [/bigtree <tree>] essentials.enchant : cho phép sử dụng lệnh /enchant essentials.exp : cho phép sử dụng lệnh /exp |- essentials.exp.give : cho phép thêm exp cho bản thân. |–|- essentials.exp.give.others : có thể thêm exp cho người khác |-essentials.exp.set : cho phép… Read more »

Hướng dẫn Permissions cơ bản cho server spigot

Phần 1. Permissions là gì?​   Permissions là quyền, quyền giúp phân chia dễ dàng hơn ai có thể làm được gì, không làm được gì. Ví dụ dễ hiểu như bạn A chỉ được dùng lệnh /member, hoặc không được đặt bedrock, còn bạn B là admin, được dùng lệnh /admin, được đặt bedrock… Read more »

Cách tạo một server Minecraft cơ bản

Bài viết sau đây mình xin sẽ hướng dẫn cách tạo 1 server minecraft cơ bản : Phần I: Tạo Server Đầu tiên các bạn phải download nguồn để tạo Server (CraftBukkit hoặc Spigot) ở đây mình sẽ chọn spigot vì mình cũng đang làm spigot 😀 B1 : Các bạn tải spigot ở đây… Read more »

Chi tiết về file server.properties trong minecraft

Chi tiết file server.properties để xây dựng 1 sever minecraft cơ bản –generator-settings= Nên để mặc định – op-permission-level=4 Chỉnh quyền cho OP, có 4 bậc 1 – Op có thể vượt qua các khu vưc được Spawn bảo vệ. (phần này cũng không rõ lắm) 2 – Op có thể dùng lệnh /clear, /difficulty, /effect,… Read more »