Hướng dẫn toàn tập về kỹ năng MC MMO

Hướng dẫn toàn tập về kỹ năng MC MMO
4.2 (84%) 5 votes

Hướng dẫn kỹ năng MCMMO trong Minecraft

Chức năng chính của McMMO là để kết hợp một hệ thống kỹ năng RPG như mà người chơi sẽ có thể truy cập ngay từ đầu. Tùy thuộc vào bao nhiêu một công cụ nào đó được sử dụng hoặc một hoạt động nào được thực hiện, người chơi sẽ có được kinh nghiệm mà cuối cùng sẽ thêm tiền thưởng như giọt đôi, giọt hiếm, hoặc tăng cường khả năng.

Bạn sẽ được trải nghiệm hệ thống này tại máy chủ survival của minehot

McMMO

Danh sách các kỹ năng trong MC MMO

Capture

Kỹ năng Combat : ( đây là kỹ năng chính để PVP nhau )

Tại minehot các bạn có thể truy cập vào /mmo để học kỹ năng khi học thành công kỹ năng bạn có thể nhận được 33% nội tại khi sử dụng các kỹ năng Combat dưới đây

Unarmed : là kỹ năng sử dụng tay không lên kẻ địch

Archery : Sử dụng cung làm vũ khí để chủ động đối phó thiệt hại nhiều hơn.

Sword : Sử dụng kím làm vũ khí để chủ động đối phó thiệt hại nhiều hơn.

Axes : Sử dụng rìu làm vũ khí để chủ động đối phó thiệt hại nhiều hơn.

Taming : Sử dụng linh thú để tấn công đối  phương

Kỹ năng thu thập : Gathering

Kỹ năng sản xuất và sữa chữa : Manufacturing and Misc

Để xem chi tiết về các kỹ năng thì bạn truy cập hẵn vào trang wiki link tại đây

Dùng cốc cốc lick vào nút dịch tự động để xem cách dùng chi tiết từng kỹ năng do khá dài nên mình không thể viết từng cái ra được

Link wiki : http://mcmmo.wikia.com/wiki/McMMO_Wiki

Hướng dẫn các lệnh  kỹ năng MCMMO

/mcstats  hoặc /stats : Hiển thị số liệu thống kê mcMMO của bạn và xp.

/mctop <skill> : xem danh sách top các kỹ năng

/mcrank : để xem tất cả xếp hạng các kỹ năng của bạn

/skill : đánh từng skill để xem bảng kỹ năng của skill bạn đang sử dụng ( ví dụ /swords )

Bài đăng được tổng hợp từ wiki nếu có thiếu sót sẽ làm thêm hướng dẫn ở trong game