Khuyến mại nạp thẻ mừng quốc tế phụ nữ 8/3

Khuyến mại nạp thẻ mừng quốc tế phụ nữ 8/3
Đánh Giá

Khuyến mại nạp thẻ mừng quốc tế phụ nữ 8/3

Khuyến mại 50% mệnh giá thẻ nạp
Sự kiện kéo dài từ 8/3 đến hết ngày 10/3

Lưu ý : khi nạp thẻ vui lòng kiểm tra chính xác máy chủ mình cần nạp

Khi nạp thẻ bị lỗi vui lòng chụp ảnh mã thẻ gửi lại cho admin và giữ thẻ này không vứt

Xin cảm ơn
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✶✶✶▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
IP server : minehot.com

17190750_426158484394852_4950722194872319367_n