Hướng dẫn các mã màu minecraft

Hướng dẫn các mã màu minecraft
3.6 (72.29%) 166 votes

Nhìu bạn vẫn chưa biết mã màu minecraft sau đây mình sẽ hướng dẫn lại cách ghi mã màu

Mã màu minecraft này chỉ có staff hoặc owner mới sử dụng được thui nhé

Bảng màu bên dưới

Sử dụng ký tự : § đằng trước hoặc ký tự này & :

mamau

Truy cập ngay vào IP : MINEHOT.COM  để thử nghiệm nhé