Nạp thẻ máy chủ Skyblock 1

Lưu ý nạp thẻ trong game ( lệnh /napthe ) để tham gia sự kiện đua top nạp

Nạp ngoài trang web bạn sẽ không được tính top nạp thẻ

Điền tên nhân vật trong server, phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Sau khi điền mã số thẻ nạp và seri rồi ấn nạp thẻ.

Vui lòng online game khi nạp , kiểm tra Coin bằng lệnh /p me

Nếu thẻ lỗi vui lòng chụp ảnh thẻ gửi Admin kiểm tra lại.

Tỷ lệ: 10.000 VNĐ= 10 Coin .