Ragecraft Faithful Resource Pack cho Minecraft 1.10.2 / 1.9.4

Ragecraft Faithful Resource Pack cho Minecraft 1.10.2 / 1.9.4
4.4 (88.4%) 81 votes

Ragecraft Faithful Resource Gói là một sự tiếp nối của các Tín hữu 64 × 64 Resource Gói phổ biến. Đây là một gói thú vị theo kiểu truyền thống bởi vì, không giống như các gói tín hữu ban đầu, đang được rất thường xuyên được cập nhật bởi tác giả của nó. Ragecraft Faithful mong muốn giữ cảm giác và phong cách của Minecraft kết cấu mặc định, trong khi cải thiện đáng kể độ phân giải và định nghĩa của họ. 64 × 64 có độ phân giải chất lượng cao góp phần làm cho nó mượt mà và đẹp hơn so với hầu hết các gói kết cấu có độ phân giải thấp khác. Ragecraft Trung thành là một trong những lựa chọn thay thế tốt nhất cho Giáo Dân. Resourcepack này giống như mặc định với một liên lạc riêng, tuy nhiên nó là chi tiết và có hình ảnh động bổ sung, được tích hợp nhiều tiện ích và hoàn toàn tương thích với kết cấu kết nối mobs ngẫu nhiên, tùy chỉnh bầu trời, Aether II Mod và nhiều hơn nữa.

 

 

Hướng dẫn cài đặt này cần được cập nhật để làm việc với tất cả các phiên bản hiện tại của trò chơi. Tất cả các liên kết tải về bạn có thể cần có thể được tìm thấy bên dưới.

  1. Hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt OptiFine HD .
  2. Tải về gói gói kết cấu / tài nguyên trên trang này.
  3. Bắt đầu Minecraft và đi đến lựa chọn.
  4. Nhấp vào nút “Gói tài nguyên”.
  5. Nhấp vào nút “Open tài nguyên thư mục gói”.
  6. Đặt các tập tin .zip kết cấu trong thư mục này.
  7. Khi bạn khởi động Minecraft và nhấp vào nút gói tài nguyên bây giờ bạn sẽ thấy các gói đã được cài đặt.

Nếu bạn cần giúp đỡ, xin vui lòng để lại nhận xét ​​bên dưới! Chúng tôi có thể giúp bạn nếu bạn vẫn gặp vấn đề nhận được các tập tin để làm việc. Các thành viên khác có thể giúp bạn quá!

================================================================
Please note that while most Addons might be updated to the newest version (filenames and such)
but they might not work yet when Optifine/MCpatcher isnt updated yet for example.
================================================================
%image_alt%
Base Resourcepack :
This is the Main Pack, you need to download this Pack if you plan on using the Resourcepack.

Version :
16W20A

Requirements :
No Optifine or MCPatcher needed.

Download :
http://www.mediafire.com/download/xy9za4xjjxjdhr7/Ragecraft+Faithful+64×64.zip
%image_alt%
%image_alt%
Connected Textures :
Makes textures connect to look Better or have more variety.

Version :
1.10

Requirements :
* A slightly better than usual PC, this addon will eat some FPS.
* Please note that some lower end Graphic Cards might not be
able to load this Addon when the VRAM is too low.
* To make this Addon work you need either Optifine or MCPatcher.

Download :
http://www.mediafire.com/download/q26zh2b9iko6izr/RCF+-+CTM+Addon.zip
%image_alt%
%image_alt%
Default Addon :
This addon changes the blocks and the Chests to the Default style.
This addon is for people who want a completly faithful style.

Version :
16W20A

Requirements :
No Optifine or MCPatcher needed.

Download :
http://www.mediafire.com/download/5l8txhydt8tmnfi/RCF+-+Default+Addon.zip
%image_alt%
%image_alt%
Random Mobs Addon :
Gives the mobs some variety by some having a different colors or other details.

Version :
16W20A

Requirements :
* To make this Addon work you need either Optifine or MCPatcher.

Download :
http://www.mediafire.com/download/6m2bd6c95b7pm2i/RCF+-+Random+Mobs.zip
%image_alt%
%image_alt%
Bright Addon :
Makes the Grass and Plants Greener and the Water Cyan colored,a pack designed to rather give a colorful/bright feeling instead of a “realistic” color style.

Version :
1.10

Requirements :
* No Optifine or MCPatcher needed.

Download :
http://www.mediafire.com/download/c74mun1r1m1r24d/RCF+-+Bright+Addon.zip
%image_alt%
%image_alt%
Classic Style Addon :
Changes the Textures to thier older Style, mostly the Alpha styled one, this also includes the Alpha styled Grasscolor.

Version :
16W20A

Requirements :
* For the CTM to work you need either Optifine or MCPatcher.
If you don’t plan on using CTM you can ignore this requirement.

Download :
http://www.mediafire.com/download/y3ebsne383373vz/RCF+-+Classic+Style+Addon.zip
%image_alt%
%image_alt%
Clear Glass Addon :
Removes the Lines from the Glass so you can see everything clearly.

Version :
1.9 (works fine with 16W20A)

Requirements :
* For the CTM to work you need either Optifine or MCPatcher.
If you don’t plan on using CTM you can ignore this requirement.

Download :
http://www.mediafire.com/download/rs0atnd29emj1uv/RCF+Clear+Glass+Addon.zip
%image_alt%
%image_alt%
3D Ladder Fix :
Adds a 3D Ladder and uses a different Texture, also the ladder is more Simple.
Made by : JadenPete

Version :
1.9 (works fine with 16W20A)

Requirements :
* No Optifine or MCPatcher needed.

Download :
www.mediafire.com/download/nldjiyzb6c1xic6/RCF+Jaden%27s+3D+Ladder+Model+Fix.zip
%image_alt%
%image_alt%
Chainmail Armor Fix :
Fixes the Chainmail Armor Icons to look normally for people who don’t play in Fullscreen.
Not recommended for people playing in Fullscreen since the Item texture gets changed from 64×64 to 32×32.

Version :
1.9 (works fine with 16W20A)

Requirements :
No Optifine or MCPatcher needed.

Download :
http://www.mediafire.com/download/vqslscwdhhe209l/RCF_Chainmail_Fix.zip
%image_alt%
%image_alt%
Better Scenery Addon :
Makes most Blocks look better by giving them a 3D Appearance, also inproves the Style of the Leaves and Grass Blocks by making them look more grown.

Version :
16W20A

Requirements :
* A Better than usual PC, this addon will eat some FPS.
* No Optifine or MCPatcher needed.
* Fancy Graphics need to be turned on.

Download :
http://www.mediafire.com/download/0m23s1esr5jti2p/RCF+-+Better+Scenery.zip
%image_alt%