Đăng Ký

Đăng Ký
4.2 (84.79%) 977 votes

Trường hợp gặp lỗi “blog này đã được sử dụng” nghĩa là tài khoản username bạn chọn đã có người đăng ký từ trước.

 

Lưu ý khi đăng ký

  • Sử dụng Gmail thật để quên mật khẩu tự lấy lại
  • Trong trường hợp khiếu nại BQT sẽ giải quyết qua Email mà bạn đăng ký.
  • Không đặt các mật khẩu dễ biết như “123456” tránh bị mất tài khoản.
  • Nên đặt mật khẩu là bao gồm chữ cái và số, ký tự đặc biệt.