Posts Tagged: cài đặt vpn

Đứt cáp quang , mạng chậm cách khắc phục bằng vpn

Cách khắc phục mạng chậm khi bị đứt cáp quang Sau khi có thông tin về tuyến cáp quang AAG  của việt nam bị đứt và lên kế hoạch bảo trì Tuyến cáp quang AAG bị rò rỉ điện phải sang đến ngày 18/1/2017 mới được khắc phục Chính vì thế các đường truyền ra mạng quốc… Read more »