Posts Tagged: gems minecraft

Gems trong minecraft, vậy gems là gì

Hướng dẫn sử dụng Gems trong minecraft survival Towny 1  minehot.com Gems là gì : Gems là hệ thống nâng cấp enchant trong minehot.com Nâng cấp enchant từ bàn phù phép chỉ max được level 5 nhưng bạn muốn enchant cao hơn hãy sự dụng hệ thống nâng cấp này Các bạn có thể nâng… Read more »