Posts Tagged: khuyến mại

Khuyến mại nạp thẻ mừng quốc tế phụ nữ 8/3

Khuyến mại nạp thẻ mừng quốc tế phụ nữ 8/3 Khuyến mại 50% mệnh giá thẻ nạp Sự kiện kéo dài từ 8/3 đến hết ngày 10/3 Lưu ý : khi nạp thẻ vui lòng kiểm tra chính xác máy chủ mình cần nạp Khi nạp thẻ bị lỗi vui lòng chụp ảnh mã thẻ… Read more »