Posts Tagged: minecraft server skywar

Hướng dẫn chơi minecraft server việt nam chế độ towny

Thông tin minecraft server  việt nam – minehot.com IP : SV.MINEHOT.COM Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại trang chủ  nhấn vào nút đăng ký và vào game /login mật khẩu để đăng nhập. Các chế độ hiện trại trong mine hot : towny ( sẽ cập nhật thêm các chế độ khác như skywar, eggwar… Read more »