Posts Tagged: Server mincraft

Cách đổi icon và đổi dòng motd có màu cho Server mincraft

Các bạn làm theo hướng dẫn dưới đây là có thể đổi được theo ý mình  Đổi iCon Đầu tiên, các bạn phải có 1 file hình ảnh 64×64 đuôi .png Các bạn đổi tên nó thành server-icon Vứt vào file server của bạn Open Server! Kết quả:   Đổi màu dòng motd Đây là bảng… Read more »