Posts Tagged: tạo sever minecraft

Cách tạo một server Minecraft cơ bản

Bài viết sau đây mình xin sẽ hướng dẫn cách tạo 1 server minecraft cơ bản : Phần I: Tạo Server Đầu tiên các bạn phải download nguồn để tạo Server (CraftBukkit hoặc Spigot) ở đây mình sẽ chọn spigot vì mình cũng đang làm spigot 😀 B1 : Các bạn tải spigot ở đây… Read more »

Chi tiết về file server.properties trong minecraft

Chi tiết file server.properties để xây dựng 1 sever minecraft cơ bản –generator-settings= Nên để mặc định – op-permission-level=4 Chỉnh quyền cho OP, có 4 bậc 1 – Op có thể vượt qua các khu vưc được Spawn bảo vệ. (phần này cũng không rõ lắm) 2 – Op có thể dùng lệnh /clear, /difficulty, /effect,… Read more »